“Adalet Bakanlığı Aday Memur Eğitim Yönetmeliği” yürürlüğe girdi

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanan aday memurların yetiştirilmeleri ve asli memurluğa atanmaları için uygulanacak olan temel ve hazırlık eğitimi ile staj programını içeren “Adalet Bakanlığı Aday Memur Eğitim Yönetmeliği” yayımlandı.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerine ait kadrolara atanan aday memurlar ve hâkim ve savcı adayları hariç olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanan aday memurların yetiştirilmeleri ve asli memurluğa atanmaları için uygulanacak temel ve hazırlayıcı eğitim programları ile stajı, eğitim sürelerini, yapılacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları içeren “Adalet Bakanlığı Aday Memur Eğitim Yönetmeliği” Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın onayı ile yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanan aday memurların yönetmelik hükümleri gereği, öncelikle temel eğitime tabi oldukları ve bu eğitimin on günden az, iki aydan çok olamayacağı, akabinde hazırlayıcı eğitime tabi oldukları ve bu eğitimin bir aydan az üç aydan çok olamayacağı, sonrasında staj yapılacağı ve bu stajın iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde aday memurun atanmış olduğu yerde ilgili amirin gözetim ve denetiminde yapılacağı belirtildi.

Temel ve hazırlayıcı eğitimlerin sonunda, aday memurların başarı seviyelerini tespit etmek amacıyla sınav yapılacağı, staj sonunda yazılı veya uygulamalı sınav yapılmasına da karar verilebileceği, temel ve hazırlayıcı eğitimler sonunda yapılan sınavların başarı notunun en az 60 puan olduğu açıklandı.

Yönetmeliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

// ÖZEL HABER // www.adalet.gen.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *