Adalet Bakanlığından klavye uygulaması duyurusu

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde yapılan klavye uygulamasının sonuçlarının ayrıntılı olarak analiz edilmesi için çalışmalara başlandığı, analiz sonucu elde edilecek sonuçlar gözetilerek Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü eğitim kurumları ve Başkanlıkça hızlı klâvye eğitim programının zabıt kâtiplerine uygulanması ve ve bu sayede yargı hizmetlerinin kapasitesinin arttırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, yoğun iş temposuna rağmen, klâvye uygulaması için zaman ayıran başta İlk Derece Adli Yargı, İdari Yargı, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri komisyon başkan ve üyelerine, komisyon çalışanları ile zabıt kâtiplerine teşekkür edildi.

İşte o duyuru: 

Bakanlığımızın eğitim birimi olan Başkanlığımızın misyonu; hukukun üstünlüğünü esas alan,
insan odaklı, adil, etkili, verimli ve güvenilir adalet sistemini oluşturmak amacıyla; yardımcı yargı
personelinin hizmete yatkınlığını sağlamayı, verimlilik düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev
ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri için bilgi, deneyim ve becerilerini artırmayı
amaçlayan eğitim faaliyetleri düzenlemektir.

Adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile birlikte görev
yapan yargı çalışanlarının etkinliğinin ve kapasitesinin artırılması adalet ve yargı sisteminin verimli
şekilde işlemesi açısından önemli görülmektedir.

Yardımcı yargı personellerimizden olan zabıt kâtiplerimiz, sadece yazan değil aynı zamanda
muhakeme gücünü kullanarak üreten, çözüm geliştiren, işi sonuçlandıran, bu anlamda da her türlü
övgüyü hak eden kilit personellerimizdir.

Bu bağlamda da zabıt kâtiplerinin beceri seviyelerinin artırılması için hizmet içi eğitimin
etkinleştirilmesi hedeflenmektedir.

Adalet ve yargı alanındaki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulması ile kalite ve
standartlarının yükseltilmesi, yargıya güvenin artırılması için; zabıt kâtiplerimizin bilgisayar ve
klâvye becerilerinin geliştirilmesi, meslekî yeterliklerinin arttırılması amacıyla 2018 Yıllık Eğitim
Planı ile klâvye becerilerine yönelik geliştirme eğitimi verilmesi planlanmıştır.

Klâvye becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimin verileceği hedef grubun
belirlenebilmesi için Başkanlığımızın 26/09/2017 tarih ve 4893 sayılı, 09/10/2017 tarih ve 5158 sayılı
yazıları ile Türkiye genelinde yapılan klâvye uygulaması 06/11/2017 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Klâvye uygulamasının sonuçlarının ayrıntılı olarak analiz edilmesi çalışmalarına başlanılmış
olup, analiz sonucu elde edilen sonuçlar gözetilerek Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü eğitim kurumları ve Başkanlığımızca hızlı klâvye eğitim programının zabıt
kâtiplerimize uygulanması ve bu sayede yargı hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması
hedeflenmektedir.

Her türlü görüş ve öneriler [email protected] adresine iletilerek, ihtiyaç analiz sürecine
katkıda bulunulabilir.

Yoğun iş temposuna rağmen, klâvye uygulaması için zaman ayıran başta İlk Derece Adli
Yargı, İdari Yargı, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri komisyon başkan ve üyelerine,
komisyon çalışanları ile zabıt kâtiplerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

http://edb.adalet.gov.tr/images/klavyeuygulamasi.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *