Adliyelerde çalışan personele fazla mesai ücreti geldi

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile adliyede çalışan personele fazla mesai ücreti ödenmesi kararına varıldı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından bugün (15/01/2015) Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları’na gönderilen resmi yazı ile fazla mesai ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve nasıl ödeneceği hükme bağlandı. Yapılan açıklamaya göre, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 71 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 17” ile eklenen fazla çalışma ücretlerinin ayda 50 saat ve her bir personel için yılda 300 saati geçmeyeceği, bu ücretten ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, cumhuriyet başsavcılığı’nın soruşturma ve ilamat büroları ile bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi çalışanlarının yararlanacağı belirtildi.

Ayrıca, bu birimlerde çalışan personele 11 Eylül 2014 tarihi ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yer alan 111 günlük süre içinde geçmişe dönük olarak fazla mesai ücreti ödeneceği öğrenildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre fazla çalışma ücretinin aylık 50 ila 200 TL arası olacağı ve bu ücreti idari işler müdürlüğü, bilgi işlem müdürlüğü, emanet bürosu, talimat bürosu, yakalama bürosu, muhabere bürosu, icra müdürlükleri, ön büro ve danışma birimlerinde çalışan personelin alamayacağı tespit edildi.

Mahkemelerde çalışanlara yapılacak fazla mesai ücreti ödemesinde, bir önceki yıldan devralınan ve yıl içinde gelerek esas kaydına işlenen toplam dosya sayısının ilgili mahkemede görev yapan zabıt katibi sayısına bölünmesi sonucunda tespit olunacak dosya sayısının aşağıdaki tabloda belirtilen bir zabıt katibi başına düşen iş sayısı oranında olması gerekmekle, az olması durumunda ise ödemenin yapılmayacağı ayrıca, Cumhuriyet başsavcılıklarında çalışanlara yapılacak ödemede ise soruşturma ve ilamat evrakının toplamının Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan zabıt katibi sayısına bölünerek aşağıdaki tabloda belirtilen bir zabıt katibi başına düşen iş sayısı oranında olması gerekmekle az olması durumunda ise ödemenin yapılmayacağı belirtildi. Bunun yanısıra, zabıt katibi başına düşen dosya sayısı itibarıyla fazla çalışma kriterinin karşılanmış olmasının tek başına fazla çalışma ücreti ödenmesi için yeterli olmayacağı, bununla birlikte fiili olarak fazla çalışmanın gerçekleşmesi durumunda fazla çalışma ücretinin ödeneceği kaydedildi.

İşte o tablo :

fazla-mesai-ucreti-kriterler

Yorumlar (66)

  1. @selçuk katip arkadaşım 50 saat diyor 50 tl değil ama ben resmi bir açıklama göremedim veya duyuru

  2. diyecek söz yok ya bizi bitirecek bunlar ya da kendileri bitecek ben böyle ikiyüzlü adice siyaset görmedim

 1. O 50 TL’lik miktarı ben onlara vereyim en azından mesai veriyoruz diye konuşmasınlar. Dalga geçmekten başka bir şey değil bu !

 2. Icrada çalışanların günahı ne hacize başla gece saat 11 12 e kadar haciz yap fazla mesai alma ertesi gün sabah saat 8 de tekrar görevinin başında bulun, talepler birikir hafta sonu mesaiye gel adaletmi bu.

  1. arkadaşım etme eyleme İcracılar da konuşuyor.. Haciz yolluğu almak zoruna gidiyorsa ben çalışayım orda.. Gel sende benim yerimde çalış akşam 11’de değil 10’da çık 9’da çık mesai ücreti alma ama bunu da yapma !

  2. gece icra takibi yapılmaz icracı… her gece de bar disko haczine gidiyorsan o da başka, her neyse asıl konuya dönelim. lafa gelince her türlü itirazı yaparız işleve gelince fos. kimse boş yere atıp tutmasın.

 3. Editörümüz az araştırmış. Heveslendirmeyin kimseyi

  “EK MADDE 17 – 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanun uyarınca kurulmuĢ olan ve iĢ yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleĢmeli personele ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma saat ücretinin üç katını aĢmamak kaydıyla fazla çalıĢma ücreti ödenebilir. Bu fıkraya göre fazla çalıĢma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalıĢma süresi Adalet Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. ĠĢ yoğunluğu fazla olan mahkemeleri belirlemeye ve toplam fazla çalıĢma saat süresini ilgili mahkemelere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalıĢma karĢılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalıĢma ücreti ödenmez.”

 4. icranın, idari işlerin, emanetin, talimatın yakalamanın, muhaberenin, ön büronun daşınmanın başı kelmi, sanki bunlar 17,00 de çıkıyorda, mahkeme ve savcılık adliyede mi sabahlıyor ….fazla mesaiyi kimin hak ettiğini merak eden varsa saat 17,00 den sonra bi zahmet icra dairelerine uğrasınlar….

  1. zaten vermiyorlar, bu formülle vereceklermiş gibi gösterecekler, bu kriterlerde kimse çalışmıyordur, sulh hukuk 1000 dosya diyor büyük ilde bile bin dosya olmuyor, kaldıki ilçelerde 100 dosyayı bile geçmiyor, öyle bir sistem getirmişler ki iddiada sistem oynasanız daha kolay tutar

  2. Gözlerime inanamıyorum. Söylediklerin çok doğru, bunların ya aklından zoru var, yada adliyenin çalışma sistemini hiç bilmiyorlar.

 5. Adalet calisanlari arasinda boyle bir ayrimcilik cok saçma sapan birsey. iş sayisiyla ne alakası var fazla mesainin. Is sayisina bakilacaksa saat 17:00 den sonra calisanlar arasinda degerlendirme yapılır ve sadece 17:00 sonra calisanlara mesai verilir. Ayrıca mesai saati disinda hickimsenin belirtilen is sayisina ulaşacağını sanmıyorum. Bunu kim düşünmüş iseiyice bir arastirma yapsin lutfen….

 6. 18:30 da işten çıktım mesai verilecek birimlerdeki arkadaşlardan da kimseye rasstlamadım daha ne yazım ben buraya şu durumda kelimeler kifayetsiz kalıyor

 7. Duruşma katiplerine ek ödeme yapilmali durusmaya cikmayan katipleri de teşvik eder en azından

 8. sulh ceza hakimliği temmuzda açıldı gelen iş sayısı 1000 nasıl olacak bu iş anlamış değilim

 9. Şu an için resmi olarak bir açıklama yapılmadı, ancak kriterler yukarıda değinildiği gibi ise durum içler acısı. Bugün sitenizde yazınız ilk düştüğünde yukarıdaki şema ve açıklamaların bir kısmı yer almıyordu. Bunu bir eksiklik olarak gördüğümü belirtmek isterim. Çünkü yazınızı okuyan bütün arkadaşlar tüm adliye personelinin mesai alacağını düşündü. Şu anki durum da bizde hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca mesainin bu koşullara bağlanması aklıma iki şeyi getiriyor. Ya bir iyileştirme düşünülüyor, ya da insanları nefsi üzerinde ağır bir şekilde oyun oynanıyor. Bir şey ya olur, ya da omaz, arası beyhude bir işten öteye gitmez. Umarım olay netleştiğinde bütün adliye pesonelinin yüzü güler. Olması her şeyin bir yeri ve zamanı var. Bütün adalet personeline sesleniyorum, oldu oldu olmadı sağı solu altı üstü fark etmez sesimizin en uygun şekilde duyurulacağı yer belli. Az biraz daha sabır olmadı o gün geldiğinde sesimizi yüksek bir şekilde çıkartırız. Tüm adalet çalışanlarına saygılar.

  1. adliyeci arkadaşım anladığım kadarıyla genel seçimleri kastediyorsun 🙂 hiç boşuna ümitlenme bizim camiamızda bile o kadar efsunlanmış mesai arkadaşımız var ki; bunların maaşından kesintiye gitsen gene gider malum partiye oyunu verir. O yüzden hiç ümitlenip hüsrana uğrama,be artık bıraktım umut etmeyi bu kurumda,cebime girerse ne ala, böyle internet sayfalarında her okuduğuma inanıp sevinmeyi bırakalı çok oldu,saygılarımla hayırlı akşamlar…

 10. şu tablolara bir bakarmısınız , bu tablolara göre tek kuruş fazla mesai alacak insan varmı tüm Türkiyede katip başı 500 iş , bir kalemde çalışan personelin %10 undan fazlası alamaz, hangi kalemde 10 personel var, ve %10 u bir personel, diyelimki bir kalemde 5 personel var o zaman yarım personel alacak, yarım personelde olmadığına göre hava alacak, bir tek ilamat bürolarında belki 10 personel vardır, onlarada düşen iş miktarı 1500 bu durumda ilamat bürolarında 15000 dosya olması lazımki bir tek personel fazla mesai alsın, bunlar insanlarla dalgamı geçiyor, matematik bilmediğimizimi sanıyorlar, arkadaşlar bu genelgenin kısa basit özeti HİÇ BİRİNİZE VERMİYORUZ.

 11. O değilde mesai vermemek için kişi başına dosya sayısı çıkarmışlar ilçelerde çalışanların suçu ne asliye hukukta 500 dosya bizde 800 dosya var 3 kâtip 2 arkadasin suçu ne çok saçma

 12. Hükümet Adli çalışan personele mesai ücreti vermeyecek de kime verecek? Doğrusu merak ediyorum. Bu teşkilatın vefakar ve cefakar çalışanları mesai ücretlerini dört gözle bekliyor, aksi halde tüm çalışanların moralleri bozulacaktır.Hakim ve savcılarımızın dışındaki Teşkilatın güzide çalışanlarının lütfen morallarini bozmayın!

 13. Adli çalışanları şu mahkeme veya bu mahkeme veya şu yerde çalışıyor olmasından ziyade,Hakim ve savcıların dışındaki tüm adli ve idari yargı personele her ay mesai ücreti verilir,denilmesi yeter.Bu teşkilatta çalışan teknik personel var,hizmetli var aile mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar vs.var.İstisnasız tüm personele mesai ücretleri verilmelidir.Çok ağır koşullarda görev yapan teşkilat çalışanları mesai ücretlerini çoktan hak etmişlerdi.Mesai ücretleri de diğer kurumlara göre en yüksek düzeyde olmalıdır.

 14. 50 TL demiyor. 3 katı diyor.

  2012’de yine 3 katıydı ve 214 TL civarında alıyorduk.

  Tahminen 6 ay boyunca 250 TL civarında mesai parası verirler.

  Ne mesai parası isterim ne de mesai yapmak. Verecekleri 3 kuruşla bizi 10 kuruşluk çalıştırırlar. Tecrübe ile sabit…

 15. idari işlerde personele kurumlara avukatlara esnaflara trilyonlarca ödeme yap sen bir kuruş alama.mesai mi bir daha mı tövbeler olsun. Devlet kalma diyor işte.

 16. güzel bir haber olmuş ancak ben bakanlığın sitesinde görmedim duyuruyu link varmı acaba

 17. Resmi yazı var arkadaşlar. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 15/01/2015 tarih ve 482/1335 sayılı yazısı.

  Hani işgüzar avukat, müvekkiline demiş ya “temyiz hakkı kazandık” diye… 🙂

  işte öyle…

 18. Yazıklar olsun dalga geçmekten, personeli birbirine düşürmekten, ayrıştırmaktan ve personel üzerindeki baskıyı artırmaktan başka birşey değil, alın mesainizi başınıza çalın, yada mesai almayan bürolara gönderin, adliye çalışanı bir personelin yaptığı bir günlük işi diğer kurumlarda bir ayda yapmıyorlar. Bazı sarı sendikalar şimdi bunu büyük başarı diye yazarlar mesai aldık diye ortalığı ayağı kaldırırlar. Bu ülkede zihniyet devriminin gerçekleşmesi kaçınılmazdır.

 19. 3. ve 4. Bolge adliyelerden bazilarina verilmiyor. Bende bunlardan birinde calisiyorum.Adliyede calisan herkesin hakettigine inaniyorum.. Katip basina dusen dosya sayisiyla hesaplama yapilirsa haksizlik yapilmis olur. Uzulur bunca Adalet calisani. Hakim ve savcilara yapilan maasa iyilestirmede bolge bolge ayrilmadi. Katiplerde ayrilmasi calisma hevesi birakmiyor insanda…

 20. bir sulh hukuk mahkemesinde 1000 tane dosya nasıl düşer kişi başına??? hatta ondan öte 3.4. bölge adliyelerinde toplam dosya sayısı o civarda iken orada ki katipler nasıl mesai alacak???

 21. Diğer personel adliye çalışanı değilmi ayırım yapmanın Iyı olmayacağı anlamıyorsunuz teknik personel mubasir hizmet vermiyormu

 22. Emanet memurluğuna çalışır, savcılık nobeti tutar mesai parasini soruşturma katip leri alır güzel düzenleme bayıldım 10 numara olmuş hakkın arandığı yerde haksızlığin en alâsı

 23. İcrada calisanlara laf edip durmayin yada gidin verin bi dilekce gecin icraya gorun icranin halini bi baska bisey demeye hic gerek yok hic

 24. şu ana kadarki yorumlara bakıldığına göre kimse bu yazıyı hiç okumamış bile; arkadaşlar orada kişi başı dosya sayısını geçme şartı var, bunun yanında bir de fazla çalışmanız gerekiyor. bunun yanı sıra koca koca adliyelere 111 gün için toplam ödenen mesai saati 244 saat ile 1200 saat arası bu kişi başı değil ; toplam adliyeye verilen mesai ücreti, bunun dışında mesela istanbul çağlayan adliyesi mesai ücretinin bordrosunu yaptı, gönderdi, ondan sonra siz gönderdiniz, ancak para sadece istanbul çağlayan adliyesine yetti, size hiç bir şey yok, yane size fazla mesai adı altında; fazla hayal kurmayın yönetmeliği yayınlandı aslında; ama bakıyorum da arkadaşlar şimdiden alamayacakları 50 TL ile 150 TL arası ücret için bir birlerini her zaman ki gibi yemeye başlamışlarda…
  yazık yazık yazık….
  adaletin için de adaletsizliği yaşamak kadar daha ayıp bir şey var mıdır????
  boşuna kimse kendini yormasın ve bu mesai içinde başkasını üzmesin… kimse de hayal kurmasın …. hade Allah’a emanet olun…

 25. Katip sen neyden bahsediyorsun arkadaşım ? Hava kararmadan girdiğin mahalde gece nin 4 ü 5 i bile olsa haczini yaparsın. Önce bir araştır istersen. Ha birde dosya başına yolluk alıyorsun demişsin aldığımız yolluk 200-300 TL geçmiyor. İşe gitmediğimiz haftasonu neredeyse yok gibi. Eğer istanbuldaysan bi haftasonu ugra anadolu adliyesine 25 dairenin ışığı yanmayanları bir elin parmağını geçmez. Bekara karı boşamak kolay hiçbirşey dışarıdan gördüldüğü gibi değildir. İcrada çalışan katiplere özeniyorsan kafana göre bi icra dairesi seç gir kapısından senle yer değiştirmek isteyen en az bir kişi bulursun. Buda böyle biline

 26. İcracilarin aldigi yolluk mahkemedekilere neden bu kadar dokunuyor anlamiyorum mesai saatlerinde mahkeme kaleminde sinavlara hazirlik yapan ders calisan katipleri de biliyoruz istanbulda icraya gelin bakalim cay icecek vakit kalmiyor hacize cikiyorsun birde gelip saat kac olursa olsun masandaki isleri yapiyorsun yan gelip yatip mesai bitimine saniyeleri sayip cikip gitmek bende isterdim her sey para degil sizin bos vakit fazla oldugundan icraya sariyorsunuz gibi

 27. Ya Arkadaş Yorumları okuyorum da adam daha kendi almamış icracının feryadına takıyor. Biz nasıl insan olduk. Tabiki herkes daha fazla kazanmaya Çalışacak. Bunca Yıldır gasp edilen Hakk’ını bırakmış yok sen alıyon yok sen zaten çalışmıyon derdinde. Yazık…

 28. Hava karardıktan sonra haciz olmaz diyen arkadaş. Geçen hafta benim gece 3 te biten muhafaza neydi peki. Bilmiyosan öğren bak: haciz yarım bırakılamaz gece kaç olursa olsun bitcek.. Devletin verdiği 21 lira haciz parası o da dışarda yediğin yemeğe gidiyor. Üstelik adliyede aylık verdiğin o gün ki yemek ücretinde yanıyor.

 29. 3 pazardır çocuk teslimine gidiyorum icrada, 7-8 den aşağı mesai bitmiyo. İcra yolluğuymuş. Ayıp be. “Allah başkası için istemediğin bir şeyi sana da nasip etmezmiş”

 30. ya küfür etmek isityorum bunlar için günaha girmeye değmez, Rabbim katiplerin, mübaşirlerin, hizmetlilerin daha doğrusu adliyecilerin haklarını onlardan sorsun, mahkemeyi kübrada ben hakkımı helal etmiyorum, allah belalarını versinler, bu ne tablo arkadaş kısaca deyin vermiyoruz yalandan bir oyana bir buyana kıçınızı sallıyorsunuz, vermiyoruz deyin bitsin gitsin, dansözler gibi kıvırmaktan başka yaptıkları hiç bir şey yok, adalet bakanlığı oldu dansöz bakanlığı, utanancakları yerde bir de mesai veriyoruz diye kendileri ile övünüyorlar, ADALETSİZLİK BAKANLIĞI,

 31. Aslinda fazla mesia almayi hak kazanan arkadaslar almayacak protesto edecek ya hep ya hic belki oyle herkez alabilir…. Ayrica talaimatlar ve degsik islerde dahil mi acaba bizDe oyle bi cinlik ederiZz….

 32. 200 dosyadan 500 dosydan bahsediliyor bakırköyde icralrda katipbaşına 10000 dosya düşüyo çaglayanı kartalı söylemiyorum bile

 33. bazı adliyelerin iş yükünü toplasanız 1000 esas etmez bu tabloyo .. nasıl oluşturdular

 34. İcra Dairesinin önünden geçmemiş kimsenin bence yorum yapmaya hakkı yok..
  Gelmiş laf yapıyorlar ama hangi mahkeme katibi 20.00 da çıktı yada yılda kaç kere o saatte çıkıyor ? Kaç kere haftasonu geliyor ?
  Anadolu adliyesinde 1 gün benle mesai geçirmek isteyen arkadaş olursa buyursun gelsin..
  Kişi başına düşen dosya sayısını öyle ölçmüşler.. 54.000 açık dosya ve 26 bin esas dosyamız var 7 katip, genel olarak kişi başına 7700 dosya esas baz alınırsa kişi başına 3750 dosya düşüyor. Hangi kalemin yada mahkemenin bu kadar iş yükü var ?
  Kime çuvalla tebligat parçası geliyor ?
  Hangi mahkemenin mübaşiri yok ?
  Yolluk diyor herkes ama 8 aydır toplamda 200 liradan fazla yolluk almadım, aylık demiyorum 8 ay toplamda 200 liradan fazla almadım..

 35. Arkadaşlar iletişim numaram 0541.762.9900 gelin almayı hak edenler varsa hak etmeyenler adına fazla mesaiyi almak istemiyoruz diye genel bir dilekçe sunalım bu şekilde Türkiye geneli örgütlenelim bu sesimiz elbet ulusal basında yankı bulur ve bir anlam taşır. Rica ediyorum sizden bu sözüme bir kulak verin duyarlılığınızı bekliyorum.

 36. Okuduğum yorumlarda karşılaştığım en büyük hayal kırıklığı, hepimiz adalet personeli olmamıza karşın şurada görev yapan burada görev yapan, mesai ücretini hak eden, hak etmeyen şeklindeki yorumlardır. Arkadaşlar birçok arkadaşımın belirttiği gibi yinelemek istiyorum. Lütfen gönül ve zihin gözünüzü açın. Öncelikle mesaiyi hak eden birçok arkadaş var ve mesai sadece hak edene verilmelidir. İkinicisi daha önce bize sözde mesai ücreti olarak verilen şey adalet teşkilatı içinde nöbetler kesilirken, haklar alınırken, sadece hakim ve savcılar ile dengi personele yapılan iyileştirmelerden dolayı insafa gelinerek iyileştirme adı altında yapılan bir ücret ödemesidir. Yani gerçekte mesai değil bir tür iyileştirmedir. Tüm adalet personelinin tepkisi de bundandır. Biz temelde mesai ücreti değil özlük haklarımızda yeterli bir iyileştirme istiyoruz. Bundan sonra bunun adını böyle koyalım. Biz mesai hak edene verilmesini, ancak genel olarak adalet çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme istiyoruz. Lütfen yavan ve kısır tartışmaları bırakın ve bir bütün olarak hareket edin. Bizi bizden iyi kimse tam olarak anlamaz. Anlayanlar olsa dahi bunlar azınlıkta ve sesini kısmak zorunda kalırlar. Ne yapsınlar, iyileştirmeyi almayalım ya da promosyonlarda çok alana çok az alana az verildiğinde vermeyin mi desinler. Hiç birimiz saf değiliz. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için mücadele edelim. Tüm adalet çalışanlarına saygı ve selamlar.

 37. Bu işin özünde yatan tek bir gerçek var. Oyalamaya gerek yok vermiyorlarsa çıkıp vermiyecez desinler, milleti kandırmaya gerek yok bence

 38. Arkadaşlar birbirinize düşmeyin bunun tamamı yalandan başka birşey değil hiçbir adliyede böyle bir iş yükü yok.bu mesaiyi kimse alamaz.ben emanet memuruyum. son yapılan sendika ve hükümet arasında yapılan toplu sözleşme metninde bizide düşünmüşler. tam beş satır oku oku bitmiyor. dedim yaşadık emanet memurlarıda hatırlandı. birde hesap yaptımki.! aylık gelen zam.! 8.4 bürüt net 5.5 lira arkadaşlar.bizimle resmen dalga geciyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *