Anadolu Adalet Sarayı Medya İletişim Bürosu açıldı

Dünyanın en büyük adalet sarayı olarak bilinen Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda “Medya İletişim Bürosu” açıldı.

Kamuoyunun yargı ile ilgili konularda haber alma hakkının sağlanması ve sağlıklı bilgi akışının temini amacıyla faaliyete geçirilen büronun açılışına, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Başsavcı vekilleri, hâkimler ve savcılar katıldı.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Musa Heybet, yargıya duyulan güvenin artırılması konusunda yargının tek başına görevli olmadığını belirterek;

“Kamuoyunun Doğru Bilgilendirilmesi Gerekir”

Gerek davanın taraflarının gerekse de basın mensuplarının üzerine düşen sorumluluklar bulunduğunu, bu noktada da en temel faktörlerden birisinin yürüyen davalar, soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak doğru bilginin alınıp kamuoyuna da aynı şekilde doğru yansıtılması olduğunu,

“Medya İletişim Büroları Diyalogu Artıracaktır”

Medya İletişim Bürolarının basın mensupları ve yargı arasındaki diyalogu sağlam bir zeminde güçlendirmeye çok önemli katkı sağlayacağını, bu bürolar sayesinde birlikte çalışarak yargıya duyulan güven duygusunun gerçekleştireceğini” ifade ettiği,

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası ise yaklaşık üç yıldan bu yana yargı ve medya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar sürdürüldüğünü kaydederek,

“Türkiye’de Basın Sözcülüğü Kurumsal Hale Getirilecektir”

Yürütülen çalışmaların amacının Türkiye’de basın sözcülüğünü kurumsal hale getirilmesi, yargının bağımsızlığı ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde yargısal faaliyetler hakkında sağlıklı bilgi akışını sağlamak olduğunu,

“Bugün için Yargıya Olan Güveni Etkileyen En Önemli Unsurların Başında Medya Olduğu Unutulmamalıdır”

Medyanın çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazlarından biri olduğunu, yargı hizmetlerinde medya ve halkla ilişkilerin güçlü olmasının bir yandan bireylerin hukukunun korunmasına hizmet ederken diğer yandan da kamuoyundaki algıya olumlu etki ettiğini, proje kapsamında eğitimler verildiğini, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlendiğini ve medya iletişim büroları oluşturulduğunu, medya iletişim bürolarının ülke genelinde faaliyete geçirilmesi için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ve basın mensuplarının bu bürolarından doğrudan bilgi alabilmesini sağlayacaklarını” beyan etmiştir.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun da, büronun açılışına ilişkin, “medya ile olan ilişkilerin daha da artacağını, Başsavcılık bünyesinde kurulan büroya Başsavcıvekili Hüseyin Gümüş’ün “Basın Sözcüsü” olarak görevlendirildiğini, basın mensupları ile başsavcılık arasındaki bilgi akışın ise görevlendirilen personel üzerinden sağlanacağını” belirtmiştir.

(Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *