Anayasa Mahkemesi’nden mübaşirlere kötü haber

Anayasa Mahkemesi, adli yargıda çalışan bir mübaşirin özlük haklarında ayrımcılık yapıldığı hususundaki başvuruyu kabul edilemez bularak, reddetti.

Diyarbakır’da görev yapan ve adli yargıda çalışan bir mübaşir “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” tasarısında bulunan mübaşirlere ilişkin düzenlemenin tasarıdan çıkarılarak TBMM’ye sunulduğunu ve bu durumun askeri mahkemelerde bulunan mübaşirlerle adli mahkemelerdeki mübaşirler arasında özlük hakları bakımından eşitsizlik oluşturduğunu belirterek Anayasa’nın 10. ve 13. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürerek bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda bir yasama işleminin, temel hak ve özgürlüğün ihlaline neden olması durumunda, bireysel başvuru yoluyla doğrudan yasama işlemine değil ancak yasama işleminin uygulanması mahiyetindeki işlem, eylem ve ihmallere karşı başvuru yapılabileceğini, bu şekilde bireysel başvuru yolunun kullanılabilmesi için söz konusu işlem, eylem ve ihmallere karşı başvurulabilecek kanun yollarınında tüketilmiş olmasının gerektiğini belirtti. Ayrıca, mahkeme kararında bir yasama işleminin doğrudan ve soyut olarak Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılamayacağını, başvurunun konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *