Başbakanlık’tan fazla mesai genelgesi

Başbakanlık, memurların yaptığı fazla çalışmalar için bir genelge çıkardı.

16 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, 657 sayılı Kanunda yer alan hükümler bir anlamda hatırlatıldı. Genelgenin 2. maddesinde fazladan çalışılan süreye ilişkin ücretin mevzuat hükümleri uyarınca ödeneceğinden bahsedilerek fazla mesai ücreti konusunda mevzuat düzenlemesinin sinyali verilirken, genelgenin 3. maddesinde ise mevzuat gereği fazla çalışma karşılığı ücret ödenememesi durumunda çalışılan her sekiz saat için bir gün izin verileceği belirtildi.

İŞTE O GENELGE :

Başbakanlıktan:

Konu : Fazla Çalışma

GENELGE

2014/5

“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme”de varılan mutabakat çerçevesinde, fazla çalışma uygulamaları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, aşağıda belirtilen hususlara özenle riayet edeceklerdir.

1. Kamu görevlilerine; belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadığı sürece, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılmayacaktır.

2. Fazla çalışma yaptırılmasının gerektiği zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan çalışılan süreye ilişkin ücret, ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenecektir.

3. İlgili mevzuatı gereği fazla çalışma karşılığı ücret ödenememesi durumunda ise; söz konusu kamu görevlilerine, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178’inci maddesi ile 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 6’ncı maddesi olmak üzere tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde; yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilecektir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Yorumlar (2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *