BAM ve BİM Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Adalet Bakanı Kenan İPEK’in başkanlığında bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçmeleri hususunda bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Müsteşar Yardımcıları Mustafa Erol, Selahattin Menteş, Musa Heybet ve Yüksel Kocaman ile birlikte Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığı birim amirleri iştirak ettiler.

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin fiziki ve teknik altyapılarının güncel durumları ile ilgili bir sunum yapıldı. Ayrıca, mahkemelerin personel durumu ve atanmaları ile ilgili Personel Genel Müdürlüğü tarafından bilgi verildi.

Toplantıda, 15 yerde kurulu bulunan bölge adliye mahkemeleri ile 8 yerde kurulu bulunan bölge idare mahkemeleri ayrı ayrı incelenmek suretiyle arsa ve bina yapım çalışmaları, süreç içinde karşılaşılan teknik ve hukuki sorunlar ile bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görevlendirilecek personelin eğitim faaliyetlerinin de koordine edilmesi, bu süreç içerisinde karşılaşılması muhtemel sorunların belirlenerek çözüm yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *