Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Tayin Hakkı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce açıktan atamaları plânlamak, talepler arasında koordinasyonu sağlamak, personelin kurumlara dengeli dağılımını temin etmek ve atanma taleplerinin değerlendirebilmesini gerçekleştirmek amacıyla taşra atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi kapsamında yer değişikliği taleplerinin, personelin görev yaptığı kurum ile atanmak istediği kurumunun personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak değerlendirilmesine karar verilerek tayin talepleri alınmaya başlandı.

İlgili başvuru çağrısına http://www.cte.adalet.gov.tr/duyurular/2014/Mart/Personel_atama_planlamasi/ilan.asp adresinden ulaşabilirsiniz.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 61447256-20-903.02-1862/40774 10.03.2014
Konu : Personel atama plânlaması

……………………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Açıktan atamaları plânlamak, talepler arasında koordinasyonu sağlamak, personelin kurumlara dengeli dağılımını temin etmek ve atanma taleplerinin değerlendirebilmesini gerçekleştirmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce taşra atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi kapsamında yer değişikliği taleplerinin, personelin görev yaptığı kurum ile atanmak istediği kurumunun personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Bu amaçla;
Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 22 ve müteakip maddelerine göre isteğe bağlı atanma şartını taşıyan ve yer değişikliği talep eden taşra atamalı personele ilişkin bilgilerin, ceza infaz kurumu personelinin en fazla 3 ceza infaz kurumunu; denetimli serbestlik müdürlüğü personelinin ise en fazla 3 denetimli serbestlik müdürlüğünü tercih etmelerine imkân verilmek suretiyle girilmesi (tercihlerde 3 yer belirtilmesi mecburi olmayıp, dileyen tek tercih de yapabilir),
– Yazımız ekinde gönderilen EK-A formunun excel formatında büyük harflerle kaydedilmesi ve komisyon başkanı veya üyesi tarafından onaylanması,
– EK-B formunun personel tarafından eksiksiz şekilde doldurularak imzalanması, varsa mazerete ilişkin belgelerin eklenmesi,
– Taleplerin ve eklerin en geç 04 Nisan 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi, atama evrakının fiziki gönderilmemesi, bununla birlikte EK-A formunun excel formatında komisyonlarca, gönderildiği yer ismi açıkça belirtilerek [email protected] e-posta adresine de gönderilmesi,
gerekmektedir.
1-İsteğe bağlı atanmak için başvuru şartları;
a- 01 Temmuz 2014 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak, (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)
b- Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Şartlarını birlikte taşıyanlar atanma talebinde bulunabileceklerdir.
2-Hizmet gereği atananlardan isteğe bağlı olarak atanma talebinde bulunacaklar için başvuru şartları;
a- 01 Temmuz 2014 tarihi itibariyle atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmak, (önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerde sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlanması gerekmektedir.)
b- Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza davası bulunmamak,
d- Son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Şartlarını birlikte taşıyanlar atanma talebinde bulunabileceklerdir.
3- Diğer hususlar;
a- Eşi ile aynı kurumda görev yapmasına rağmen tek başına talepte bulunanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
b- İsteğe bağlı atama, atanmak istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı göz önüne alınarak gerçekleştirildiğinden, atama onay tarihinden sonra yapılacak feragat talepleri kabul edilmeyecektir.
c- Tercih edilen ceza infaz kurumu ile aynı yerleşim yerinde başka bir ceza infaz kurumu varsa, ihtiyaç olması halinde personelin ataması talep ettiği kurumun dışındaki bir kuruma yapılabilecektir (Örnek: Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih eden personelin ataması Ankara 1 Nolu L Tipine yapılabilecektir).
4-Başvuru ve değerlendirme takvimi:
a) 10 – 24 Mart 2014; başvuruların alınması,
b) 25 – 31 Mart 2014; komisyonların başvuruları değerlendirmesi,
c) 04 Nisan 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi,
Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumu müdürlükleri ile denetimli serbestlik müdürlükleri personeline tebliğini rica ederim.

Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür V.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *