Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden fiili hizmet süresi zammı açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, fiili hizmet süresi zammına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İnternet sitesinden yapılan yazılı açıklamada;

Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili ceza infaz kurumunda görev yapan personel arasında doksanlı yılların başından itibaren beklenti olmaya başlamış ve konu ilk defa 2006 yılında kanunlaştırılmıştır. Ancak Kanun Anayasa Mahkemesi’nin 2006/111 esas ve 2006/112 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası yeniden düzenleme yapılırken ceza infaz kurumu personeli hakkında herhangi bir iptal talebi veya mahkeme kararında iptal bulunmamasına rağmen ceza infaz kurumu personeli madde metninden çıkarılmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından sürekli gündemde tutularak, çalışmalar yürüttüğümüz düzenlemede 25/08/2017 tarihine kadar herhangi bir gelişme olmamıştır.

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 153’ncü maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen hüküm ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı personel ile Adalet Bakanlığının Taşra Teşkilatına tahsisli kadro ve pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevlilere 90 gün fiili hizmet zammı getirilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen fiili hizmet süresi zammı ile beş yılı geçmemek üzere personelin çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecektir. Örneğin yirmi yıl çalışan bir personel yirmibeş yıl çalışmış gibi hizmeti değerlendirilecektir. Diğer taraftan beş yılı geçmemek üzere fiilli hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş haddinden indirilecektir. Böylelikle personelimize maksimum ikibuçuk yıl erken emeklilik imkânı sağlanmıştır.

Fiili hizmet süresi zammı, ağır şartlar altında çalışan ceza infaz kurumu personelinin yıllardır çıkmasını arzu ettiği bir husus olup, Devletin desteğini arkalarında hissetmeleri anlamında büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacaktır.

Tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

ifadelerine yer verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *