CTE personelinin naklen atama esasları açıklandı

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli olan ve ataması Bakanlık tarafından yapılan personelin kurumlara dengeli dağılımının temin edilmesi ve atanma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla 2014 yılı naklen atama esasları açıklandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde :

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 34131527-903.02/1216/58209 04/04/2014
Konu : Naklen atama esasları

……………………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli ataması Bakanlık tarafından yapılan personelin kurumlara dengeli dağılımının temin edilmesi ve atanma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla 2014 yılı yaz kararnamesi çalışması yapılacaktır.
Naklen atanma talebinde bulunacak olan personelin, tercih sınırlaması olmaksızın Ek-1 Formu doldurup varsa mazeretlerini açıkça izah etmeleri ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 25, 26 ve 28’inci maddelerinde belirtilen belgeleri forma ekleyerek 07-16 Nisan 2014 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Genel Müdürlüğe göndermeleri gerekmektedir.

2014 YILI YAZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

1) a) 01 Ağustos 2014 tarihi itibariyle görev yaptığı yerde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak (askerlikte, açıkta veya aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)
b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Şartlarını birlikte taşıyanlar atanma talebinde bulunabileceklerdir.
2) Bulunduğu yerde 01 Ağustos 2014 tarihi itibariyle iki yıllık görev süresini dolduranlar ihtiyaç durumuna göre başka yere re’sen atanabileceklerdir,
3) Bölge esasına göre çalışan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bulunduğu yerde 5 yıllık görev süresini tamamlayacak olanlar kararname kaspamında olup, bu durumda olanlar naklen atanma talebinde bulunabilecekleri gibi, talepte bulunmayanların da atamaları re’sen yapılabilecektir.
Bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkez ve mülhakat ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli Bakanlık atamalı personele tebliğini rica ederim.

Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek-1 Formu (1 sayfa).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *