Fazla mesai ücreti bilmecesi

Adalet Bakanlığı çalışanlarına fazla mesai ücreti ödenmesi noktasında “mahkeme” bilmecesi yaşanıyor.

TBMM gündeminde olan ve “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ek madde ile eklenen tasarı maddesine göre fazla mesai ücretinden yalnızca iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının yüzde 10’unun yararlanabileceği öğrenildi. İş yoğunluğu yüksek olan mahkemelerin belirlenmesinde Adalet Bakanlığı’nın yetkili olduğu ve fazla çalışma ücretinin ise 6 ay boyunca ödeneceği belirtildi.

Adalet.Gen.Tr editörlerinin detaylı incelemesine göre fazla çalışma ücretinden yalnızca mahkeme personelinin yararlanacağı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda çalışan personelin bu ücretten yararlandırılmayacağı analiz edildi.

İŞTE O MADDE :

MADDE 73- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 17- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda elli ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Adalet  Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan mahkemeleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili mahkemelere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *