Hakim ve savcıdan habersiz yer değişikliği yapılamayacak

Mahkeme hakiminden veya Cumhuriyet Savcısından habersiz olarak Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca yapılan zabıt katibi ve müdürler hakkındaki yer değişiklikleri yargıya taşındı.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar tarafından Samsun İdare Mahkemesi’ne açılan davada, 2012 ve 2013 yıllarında Samsun Adliyesinde görev yapan birçok hakim ve Cumhuriyet Savcısının adli tatilde olmalarına rağmen Samsun’a atanan yeni Başsavcı ve yeni Adalet Komisyonu Başkanı tarafından adli tatil dönüşünde onlarca zabıt katibi ve müdürün herhangi bir talepleri olmadan ve çalıştıkları hakimlere ve Cumhuriyet Savcılarına da haber verilmeden kurum içi yer değiştirilmeye tabi tutuldukları belirtilerek, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114.maddesinin a-3. Fıkrası uyarınca bu değişiklikler yapılırken ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmak zorunda olunduğu gerekçe gösterilerek bu usule aykırı olarak bir zabıt katibinin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınarak 3.Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılan görevlendirmesinin iptali istendi.

Samsun İdare Mahkemesi’nce verilen kararda  Cumhuriyet Savcısının görüşü alınmadan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevinin kaldırılarak Samsun 3.Sulh Ceza Mahkemesinde görevlendirilmesine karar verilen bir zabıt katibinin görevlendirilmesinin iptaline karar verildi.

İLGİLİ KANUN MADDESİ NE DİYOR ?

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 113,114 ve 115. Maddeleri Adli yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları’nın görev ve yetkilerini düzenleyen maddelerdir.
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114.maddesinin a-3. Fıkrası
Adalet komisyonlarının görevleri şunlardır:
a) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adlî ve idarî yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin;
” 3) Naklen veya hizmet gereği atamasını, ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde yapmak. ”

İŞTE O KARAR :

İptal kararının sonuç bölümü: ‘Adı geçen zabıt katibinin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevinin kaldırılarak Samsun 3.Sulh Ceza Mahkemesindeki görevlendirilmesine karar verilmiş ise de ; işlemin hangi mevzuat hükmü uyarınca tesis edildiğinin belirtilmemesi, ilgili Cumhuriyet Savcısı olan davacının görüşünün alınmaması, zabıt katibinin hizmetine duyulan gereksinim ve adı geçenin tercih nedeninin ve ceza mahkemesindeki katip ihtiyacının anılan mahkemelerde çalışan katipler arasından görevlendirme yapmak suretiyle giderilmesi yerine Cumhuriyet Başsavcılığında görevli katibin görevlendirilmesi suretiyle karşılanma sebebinin açıkça ortaya konulmaması , ayrıca adliyedeki birimlerin birindeki ihtiyacı gidermek gerekçesiyle diğer birimde ihtiyaç açığı çıkaracak şekilde işlem tesisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olması karşısında ,dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerim İPTALİNE ,aşağıda dökümü yapılan …… yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *