Medya İletişim Bürosu Personeli eğitimleri başladı

Kamuoyunun yargı ile ilgili konularda haber alma hakkının sağlanması ve sağlıklı bilgi akışının temini için Adalet Bakanlığının taşra teşkilatı olan adliyelerin tümünde oluşturulan Medya İletişim Bürosu personeline, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca eğitim verilmeye başlandı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen, Türkiye Adalet Akademisi ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun proje ortağı olduğu ve Avrupa Birliğinin finansmanıyla hayata geçirilen projeyle tüm adliyelerde Medya İletişim Büroları kurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde tüm adliyelerin Medya İletişim Bürolarında görevli personele gruplar halinde Ankara’da eğitim verilmeye başlandığı ve bu eğitimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Medya İletişim Büroları ile basın meslek ilkelerine uygun olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yanlış, eksik ve çarpıtma haberlerin önüne geçilmesi, medya mensuplarının yargı organları ile olan iletişiminin güçlendirilmesi ve yargıya olan güveninin arttırılmasının amaçlandığı ayrıca, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla tanınıp korunan, adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı, Hâkim ve Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığı ile mahkemelerin bağımsızlığı ilkeleri yanında ilgililerin kişilik hakları ve soruşturmanın gizliliği prensibi göz önünde bulundurularak kamuoyuna bilgi aktarılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *