Uzlaştırmacı Sınavı Konu Anlatımlı Soru Bankası

18 Aralık 2017 Pazartesi, 21:00

Ceza muhakemesinde uzlaştırma konusuna dair uzlaştırmacılar için hazırlanan ve uzlaştırma sınavına hazırlık kaynağı olan ayrıca, 1000’e yakın zengin soru içeriği bulunan “Uzlaştırmacı Sınavı Konu Anlatımlı Soru Bankası” adlı kitabın satışına Akademisyen Kitabevi tarafından başlandı.

‘Uzlaştırmacı Sınavı Konu Anlatımlı Soru Bankası’ adlı kitabın fiyatı 25 TL – Satın almak için tıklayınız

İÇERİK

Onarıcı Adalet Anlayışı

Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması

Uzlaşma/Uzlaştırma Müessesesinin Hukuki Niteliği

Uzlaşmanın Türk Ceza Adalet Sistemindeki Yeri

Türk Ceza Adalet Sisteminde Uzlaşmanın Esasları

Türk Hukukunda Uzlaşma/Uzlaştırma Konusunun Düzenlendiği Mevzuat Hükümleri

 

Bölüm 1

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

Amaç

Kapsam

Dayanak

Tanımlar

 

Bölüm 2

Uzlaştırmaya İlişkin İlkeler

Temel ilkeler

Etik ilkeler

Genel hükümler

Uzlaştırma kapsamındaki suçlar ve istisnaları

 

Bölüm 3

Soruşturma Evresinde Uzlaştırma

Delillerin toplanması

Dosyanın büroya gönderilmesi ve kayıt

Dosyanın incelenmesi ve iade kararı

Uzlaştırmacı görevlendirilmesi

Uzlaştırmacı görevlendirilmesinde dosya tevzi kıstasları

Uzlaştırma bürolarında tevzi

Uzlaştırmacıya verilebilecek dosya sayısı

Belgelerin verilmesi ve gizlilik bildirimi

Uzlaştırma süresi

Uzlaştırma raporu

Uzlaşma belgesi

Soruşturma evresinde uzlaşmanın hukukî sonuçları

İddianame düzenlenmesi

 

Bölüm 4

Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma

Uzlaştırma usulü

Belgelerin verilmesi

Uzlaştırma süresi

Uzlaştırma raporu

Uzlaşma belgesi

Kovuşturma evresinde uzlaşmanın hukukî sonuçları

 

Bölüm 5

Ortak Hükümler

Uzlaştırmacının çekinmesi veya reddi

Uzlaşma teklifi

Uzlaşma teklifini kabul süresi

Uzlaştırma müzakereleri

Uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği

Edimin konusu

Zamanaşımı

 

Bölüm 6

Uzlaştırmanın Yapılacağı Yer, Zaman, Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler

Uzlaştırmanın yapılacağı yer ve zaman

Uzlaştırmacı ücreti

Uzlaştırmacı ücretinin ödenmesi

Uzlaştırmacı giderleri

 

Bölüm 7

Uzlaştırma Bürosunun Kurulması, Görev ve Sorumlulukları

Büronun kurulması

Büro personelinin görev ve sorumlulukları

İş bölümü

Büroların gözetimi ve denetimi

 

Bölüm 8

Tutulacak Kayıt ve Kartonlar

Kayıtlar

Uzlaştırma kaydı

Denetim ve performans kaydı

Kartonlar

 

Bölüm 9

Uzlaştırmacı Sicili, Eğitim, Sınav ve Denetim

Uzlaştırmacı sicilinin tutulması

Uzlaştırmacı siciline kayıt olma şartları

Uzlaştırmacı sicilinden ve listeden çıkarılma

Uzlaştırmacı eğitimi

Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi

İzin süresinin uzatılması

Daire başkanlığına bilgi verme yükümlülüğü

Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali

Sınav, yeri, şekli, günü ve konusu

Sınav başvuru mercii ve şekli

Sınav başvuru formunun incelenmesi

Sınavın yapılışı

Sınavda başarı puanı

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

Sınavın geçersiz sayılması

Sınavda başarısız kabul edilme

Tekrar sınav hakkı

Sınav evrakının saklanması ve imhası

Denetim usulü

Denetim görevlileri

Denetimin kapsamı

Denetim sonucunun izlenmesi

 

Bölüm 10

Daire Başkanlığı

Daire Başkanlığı

Daire Başkanlığının görevleri

Uzlaştırmacı listelerinin oluşturulması ve ilânı

 

Bölüm 11

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Yürürlük

Yürütme

Genel Olarak 5271 Sayılı Ceza Muhakamesi Kanunu

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaşma

Yine 6763 sayılı kanunun 34 ve 35 maddesi ile CMK 253 Maddesinde yapılan değişiklikle

Madde 254 – (Değişik madde: 06/12/2006 – 5560 S.K.25.md)

Birden Çok Fail Bulunması Hâlinde Uzlaşma

Türk Ceza Kanunu’nda Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2017 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Uzlaştırma Cevaplı Sorular

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Uzlaştırma Deneme Soruları

İletişim İletişim Kavramı

İletişimin Önemi

İletişimin Süreci

1. Sözlü İletişim

2- Sözsüz İletişim

İletişim Deneme Soruları

Test 1

Test 2

Test 3

Müzakere Yöntemleri

Müzakere Nedir?

Müzakerenin Temel Özellikleri

Müzakerenin Avantajları

Müzakerenin Özellikleri ve İşleyişi

Müzakere sürecinin ilk aşamasında

Müzakereye İlişkin Yükümlülükler

Müzakere Yaklaşımları

Müzakere Tarzları

Müzakere Stratejileri

1-Rekabetçi Müzakere Stratejileri (Hükmedici-Mücadeleci)

2-Uyuşmacı Müzakere Stratejileri (Yatıştırmacı) (Teslimiyetçi)

3-Uzlaşmacı Müzakere Stratejileri

4. Kaçınmacı Müzakere Stratejileri

Müzakereyi Çerçevelemek

Müsakereyi Planlamak

Müzakere Sürecindekullanılan Temel Taktikler

Müzakerede Güven

Genel Olarak

1. Adım

2. Adım

3. Adım

4. Adım

5. Adım

6. Adım

7. Adım

8. Adım

9. Adım

10. Adım

Deneme Soruları

Test 1

Test 2

Uzlaştırma Müzakerelerine İlişkin Tutanak ve Rapor Örnekleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

İkinci Bölüm Etik Davranış İlkeleri Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

Üçüncü Bölüm Etik Davranış İlkelerinin Uygulaması ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi

Dördüncü Bölüm Başvuru ve Resen İnceleme Usul ve Esasları

Deneme Sınavı

Test 1

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *

Copyright 2018 - adalet.gen.tr’nin tüm hakları saklıdır. Kod, haber, fotoğraf, röportaj gibi her türlü içeriğinin tüm telif hakları adalet.gen.tr’ye aittir. adalet.gen.tr sitesinde yer alan bütün yazılar, materyaller, fotoğraflar, ses dosyaları, animasyonlar, videolar, dizayn, tasarım ve düzenlemelerimizin telif hakları 5846 sayılı yasa ile korunmaktadır. Bunlar adalet.gen.tr’nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayımlanamaz, izinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz. İnternet sitemizdeki bazı haberler, fotoğraflar vb. diğer materyaller hak sahiplerinin hukuki menfaatlerine zarar vermeyecek bir şekilde kaynağından alınmak suretiyle kaynağının belirtilmesine özellikle özen gösterilerek yayımlanmaktadır. Zaman zaman açık internet kaynaklarından alınan haber ve fotoğrafların alındıkları kaynağında hak sahibi belirtilmediğinden bu konuda internet sitemiz sorumlu değildir ancak telif haklarına her daim saygılıdır. Telif haklarına aykırılık durumu söz konusu olduğunda hak sahiplerinin e-posta ile başvuruda bulunmasının akabinde ilgili içerik yayından kaldırılacaktır. İnternet sitemiz kişilik haklarına, düzeltme ve cevap hakkına saygı duyar, mahkeme kararlarını da en kısa sürede uygular.
Copyright © 2018 Adalet.gen.tr - İmtiyaz Sahibi: Okan YILMAZ - www.okanyilmaz.com.tr