Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) Çalıştayı yapıldı

Yargılamada ideal sürelerin tespiti amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda HSYK Başkan Vekili Metin YANDIRMAZ, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel KOCAMAN, Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan AZAPAĞASI ile Adalet Bakanlığı’nın birim amirleri, yargı mensupları ve akademisyenlerin katılımıyla Ankara Hakimevi’nde bir çalıştay düzenlendi.

Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan AZAPAĞASI konuşmasında “Yargılamanın adil olabilmesi için her şeyden önce makul sürede bitirilmesi gerektiğini, ayrıca yargıda zaman yönetimine ilişkin ihtiyaçların tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlayacak yeni sistemin 2 ay içinde tüm ülke genelinde hayata geçirilmesinin planlandığını” ifade etti.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel KOCAMAN konuşmasında “Tüm dünyada yaşanan ekonomik krize çözüm önerilerinde dahi öne çıkan hususun ‘hukukun üstünlüğü’ olduğunu, yargı süreçlerinin öngörülebilir, hukuki kesinliği sağlayan, tarafsız ve etkin çözümler üreten nitelikte olması gerektiğini” belirtti.

HSYK Başkan Vekili Metin YANDIRMAZ ise konuşmalarında; “Mahkemelerin bağımsız, hesap verebilir ve iyi bir performans göstermesi ile adalete güven arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu, her ne kadar bu üç boyutun kendi arasında bir gerilimi var gibi gözükse de mantıklı bir çerçeve içerisinde bağımsızlık güçlendirilirken hesap verebilir bir yargı sisteminin de oluşturulabileceğini” dile getirdi.

Çalıştayın ilk oturumunda Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) projesi kapsamında yapılmış olan çalışmalara ilişkin olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kubilay İNAN tarafından sunum gerçekleştirildi ve Erzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ahmet KUTLU tarafından da Hukuk Mahkemelerinde Zaman Yönetimi konulu sunumda bulunuldu.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise “Hukuk”, “İdari Yargı”, “Ceza” ve “Soruşturma” grubu olmak üzere dört ayrı alt çalışma grubu oluşturularak; gruplarının yapısı ve ihtiyaçları, ilgili dava türleri ve süreçleri, çalışma takviminin oluşturulması konusunda yürütülecek faaliyetler planlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *