hayvan hakları yasası

Hayvan hakları yasası

Türkiye Büyük Millet Meclisince, Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin…