Mübaşirlerin tazminat oranlarına 7 puan ilave edildi

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, mali ve sosyal haklara yönelik 2018 yılı genelgesini yayımladı.

Yayımlanan genelgeye göre; mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edildi.

Genelge için tıklayınız.

ÖZEL HABER /// ADALET.GEN.TR