Personel Eğitim Merkezleri kuruluyor

Kamuoyunda yargı paketi olarak bilinen tasarı ile Adalet Bakanlığı personeli için Personel Eğitim Merkezleri kurulması öngörülüyor.

TBMM’ye sevk edilen ve yargı paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve eğitim programlarının uygulanması amacıyla Adalet Bakanlığı’nca uygun görülecek yerlerde Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Personel Eğitim Merkezleri kurulacak.

Eğitim merkezi müdürü birinci sınıfa aynlmış adli ve idari yargı hakim ve savcılan arasından; müdür yardımcılarının ise hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatleri alınarak Adalet Bakanınca atama yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir