“Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” yürürlüğe girdi

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeli ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere verilecek hizmet içi eğitime ilişkin usul ve esasları içeren “Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” yayımlandı.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeli ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere verilecek hizmet içi eğitime ilişkin usul ve esasları içeren “Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın onayı ile yürürlüğe girdi.

Hizmet içi eğitim ile; adalet teşkilatının hizmet özellikleri ile Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı ve Bakanlık Stratejik Planının eğitim hedefleri doğrultusunda, yürütülecek hizmet içi eğitim faaliyetleriyle eğitim görenlerin; Bakanlığın misyon ve vizyonuna uygun şekilde bilgi ve verimliliklerini artırarak hizmet içinde yetişmeleri, daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmaları ve hizmete ilgilerini en yüksek düzeye çıkarmaları, temel hak ve hürriyetlerle ilgili bilinçlerini artırmaları, mesleğin gerektirdiği bilimsel, teknik bilgi ve becerileri, meslek etiğini ve iş disiplinini kazanmaları, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri, mesleki ve kurumsal aidiyet duygusunu kazanmaları ile iş süreçlerindeki performans ve verimliliklerini artırmaları, dil ve anlatım becerilerini geliştirmeleri, bilgi teknolojileri ve bilişim okuryazarlığı ile mesleğe ilişkin konulardaki yenilikleri ve değişimleri takip ederek uygulayabilmeleri, yabancı dil öğrenmeleri, yurtdışında eğitim faaliyetlerine katılarak yeni bakış açısı kazanmaları, iyi uygulama örneklerini yerinde görmeleri ve mesleklerinde kullanmalarının hedeflendiği belirtildi.

Yönetmeliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

// ÖZEL HABER // www.adalet.gen.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *