Adalet Bakanlığı, zabıt katipleri arasından 800 icra katibi alıyor

Adalet Bakanlığı, yapacak olduğu uygulama ve sözlü sınavı ile zabıt katipleri arasından unvan değişikliği suretiyle 800 icra katibi alımı yapacağına dair sınav ilanını yayımladı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yayımlanan o ilan şu şekilde :

İ L A N

Adalet Bakanlığından

Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama sınavı ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınav ile zabıt kâtipleri arasından unvan değişikliği suretiyle 800 icra kâtibi alınacaktır.

1-) Genel Şartlar

İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ‘İcra kâtipliğine atama şartları’’ başlıklı 3/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen;
a) Bakanlık merkez veya taşra kadrolarında fiilen en az bir yıl zabıt kâtibi olarak görev yapmış olmak, (müracaatta bulunacakların asîl memurluğa atanma tarihinden itibaren fiilen 1 yıl süre ile zabıt kâtibi olarak görev yapmaları gerekmektedir.)
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,
d) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,
e) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2-) Başvuru ve Gerekli Belgeler

Adaylar 04 Nisan 2016-14 Nisan 2016 tarihleri arasında;
İcra kâtipliği sınavı başvuru formu ile birlikte sınav birimine veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.
Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) ilgili sınav birimine gönderilecektir.
Adaylar sınav izni verilen mahallerden yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir. Görev yeri dışında farklı bir komisyon bünyesindeki mahal için de başvuru yapılabilecektir.

3-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

İlgili sınav birimleri tarafından belirtilen mahaller için adaylardan şartları taşıyanlara ilişkin uygulama sınavına girmeye hak kazananların listeleri oluşturulacak ve en geç 22 Nisan 2016 Cuma günü ilgili sınav biriminin olduğu adliyenin internet sitesinde ilan edilecektir.
Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav biriminden alınabilecektir.
Uygulama sınavı, ilgili sınav birimlerinde 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.
Uygulama sınavı sonucu 09 Mayıs 2016 Pazartesi günü ilgili sınav biriminin olduğu adliyenin internet sitesinden ilan edilecektir.

4-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen mahal için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

5-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2016 Pazartesi gününe kadar;
a) 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,
b) Mal Bildirimi Formu,
c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

6-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

7-) Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak her bir mahal için ayrı ayrı sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.
Daha sonra sözlü sınav da başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere her bir mahal için ayrı ayrı nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

8 -) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından başarılı olanlar ilan edilen kadrolara atanacaktır.

Duyurulur.

ZABIT KÂTİPLERİ ARASINDAN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE İCRA KÂTİPLİĞİ SINAVI İÇİN İZİN VERİLEN MAHALLER

SINAV BİRİMİ / MAHALLİ / UNVANI / VERİLEN İZİN

ADIYAMAN Adıyaman İcra Kâtibi 5
AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar İcra Kâtibi 12
AKSARAY Aksaray İcra Kâtibi 10
AMASYA Amasya İcra Kâtibi 9
ANKARA Ankara İcra Kâtibi 64
ANKARA BATI Ankara Batı İcra Kâtibi 7
AYDIN Aydın İcra Kâtibi 12
BANDIRMA Bandırma İcra Kâtibi 20
BATMAN Batman İcra Kâtibi 12
BİLECİK Bilecik İcra Kâtibi 10
BURHANİYE Edremit İcra Kâtibi 9
ÇANKIRI Çankırı İcra Kâtibi 4
ÇORLU Çerkezköy İcra Kâtibi 6
ÇORLU Çorlu İcra Kâtibi 21
ÇORUM Çorum İcra Kâtibi 24
DÜZCE Düzce İcra Kâtibi 4
EDİRNE Edirne İcra Kâtibi 7
ELAZIĞ Elazığ İcra Kâtibi 12
ERZİNCAN Erzincan İcra Kâtibi 6
FETHİYE Fethiye İcra Kâtibi 6
GAZİANTEP Gaziantep İcra Kâtibi 63
GEBZE Gebze İcra Kâtibi 21
GİRESUN Giresun İcra Kâtibi 8
HATAY Hatay İcra Kâtibi 18
ISPARTA Isparta İcra Kâtibi 15
İNEGÖL İnegöl İcra Kâtibi 14
İSKENDERUN İskenderun İcra Kâtibi 15
İSTANBUL İstanbul İcra Kâtibi 74
İSTANBUL ANADOLU İstanbul Anadolu İcra Kâtibi 50
İZMİR İzmir İcra Kâtibi 58
KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş İcra Kâtibi 16
KARŞIYAKA Menemen İcra Kâtibi 4
KASTAMONU Kastamonu İcra Kâtibi 12
MALATYA Malatya İcra Kâtibi 20
MANAVGAT Serik İcra Kâtibi 10
MUĞLA Muğla İcra Kâtibi 12
NEVŞEHİR Nevşehir İcra Kâtibi 12
ORDU Ordu İcra Kâtibi 6
RİZE Rize İcra Kâtibi 5
SAMSUN Samsun İcra Kâtibi 20
SİVAS Sivas İcra Kâtibi 18
SÖKE Kuşadası İcra Kâtibi 12
SÖKE Söke İcra Kâtibi 6
TARSUS Tarsus İcra Kâtibi 8
TRABZON Trabzon İcra Kâtibi 15
UŞAK Uşak İcra Kâtibi 12
YALOVA Yalova İcra Kâtibi 7
YOZGAT Yozgat İcra Kâtibi 5
ZİLE Turhal İcra Kâtibi 4
TOPLAM 800

EKİ:
1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

/Habere ait fotoğraf Ankara Batı Adliyesi’nin internet sitesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.