Ceza infaz kurumu personeline yıpranma hakkı geldi

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ceza infaz kurumu personeline yıpranma hakkı olarak bilinen filli hizmet süresi zammı verildi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya eklenen düzenleme ile;

Ceza infaz kurumlarında görev yapan; ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevlilere her 360 gün çalışmaları karşılığında 90 gün fiili hizmet süresi zammı ekleneceği öğrenildi.

Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir?

Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara yönelik bir düzenlemedir.

Fiili Hizmet Süresi Zammından Kimler Yararlanabilir?

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından, bazı işyerleri ve işlerde hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile kamu görevlileri yararlanabilmektedir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı Nasıl Değerlendirilir?

Fiili hizmet süresi zammı, yararlanmaya hak kazanan sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunda belirtilen işyeri ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için;

60 gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 60/360),

90 gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,25),

180 gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,50),

formülü uygulanarak hesaplanmaktadır.

Sigortalının işyeri türüne istinaden Kanunda yapılan ayrıma göre prim ödeme gün sayılarına eklenecek fiili hizmet süresi zammında bazı süre sınırlamaları da getirilmiştir.

5510 sayılı Kanunda öngörülen fiili hizmet süresi zammının yarısı üç yılı geçmemek üzere diğer bazı şartları taşımaları halinde Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. Ancak, yaş haddi indirimindeki süre sınırı yer altı işlerinde çalışanlar için uygulanmaz.

Sigortalıların farklı fiili hizmet süresi zammına tabi işyerinde çalışması halinde, yaş haddinden indirim yapılması için gerekli olan 3600 günün tespitinde tüm işyerlerinde geçen hizmetler dikkate alınır. Ancak, yapılacak yaş indirimine esas fiili hizmet süresi zammı hesaplanırken, yeraltı işyerlerindeki süreler ile diğerleri ayrı olarak değerlendirilir.

ÖRNEK:

Çalıştığı İşyeri : Ceza infaz kurumları

Eklenecek FHSZ : 90 gün

FHSZ Kapsamında Hizmet Süresi : 4430

İlave Edilecek FHSZ : 4430 x 0,25 = 1107,50 ==) 1107

Top. Prim. Gün Sayısı : 4430 + 1107 = 5537

//ÖZEL HABER//ADALET.GEN.TR//

1 thought on “Ceza infaz kurumu personeline yıpranma hakkı geldi

  1. buna göre denetimli serbestlik müdürlüğü personeli olan ikm lerde yararlanabileceklermi bu yıpranmadan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.