Zabıt katipleri ve icra katipleri yeşil pasaport hakkına kavuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül twitter hesabından yaptığı açıklamada; “Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimize güzel bir haberimiz var. Kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Teşkilatımıza, katiplerimize ve ailelerine hayırlı olsun.” ifadelerinde bulundu.

26 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile; 6. 7. ve 8. derecedeki 5897 adet dolu olan zabıt katibi kadrosu, 4310 adeti 3. derece, 1587 adeti 4. derece olacak şekilde; 11. ve 12. derecedeki 1600 adet boş olan zabıt katibi kadrosu, 800 adeti 3. derece, 800 adeti 4. derece olacak şekilde değiştirildi. 11. ve 12. derecedeki 200 adet boş olan icra katibi kadrosu, 100 adeti 3. derece, 100 adeti 4. derece olacak şekilde değiştirildi.

Bu değişiklik ile zabıt katipleri ve icra katipleri yeşil pasaport hakkı elde etmiş oldu.

5 thoughts on “Zabıt katipleri ve icra katipleri yeşil pasaport hakkına kavuştu

 1. Hukukun inşasında güvene dayalı önemli bir rol oynayan aynı unvanlı zabıt katipleri arasında kadro değişikliği ile ilgili açık bir biçimde 30.04.2018 tarih ve 2018/11675 sayılı kararname ve ekleri 26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayım tarihinden önce emekli olan zabıt katipleri kapsam dışı bırakılmıştır. Belirtilen kararname incelendiğinde aynı unvanlı zabıt katipleri arasında ayrıcalık yapıldığı, hukuksal eşitsizliğin olduğu anlaşılacaktır.Adalet bakanlığının bu durumu düzeltmesi gerekir

 2. 30.04.2018 tarih ve 2018/11675 sayılı kararname ile zabıt katipleri ile ilgili yapılan kadro değişikliği 26.05.2018 tarihinden önce emekli olan zabıt katiplerini de kapsaya cak şekilde yeniden bir düzenleme yapılmasını Sayın Adalet Bakanlığından talep eder saygılarımızı sunarız.

  1. 30.04.2018 tarih ve 2018/11675 sayılı kararname ile zabıt katipleri ile ilgili yapılan kadro değişikliği 26.05.2018 tarihinden önce emekli olan zabıt katiplerini kapsayıp kapsamadığını dair dilekçeyi taahhütlü olarak adalet bakanlığına gönderin bakanlık 60 gün içinde olumsuz bir cevap verirse veya hiç cevap vermezse talebi zımnı red etmiş sayılıyor ve işlemin iptali için idare mahkemesine dava açın davalar çoğalsınki bakanlık bir düzenleme getirsin ben dava açma sürecindeyim hiçbir cevap verilmedi

 3. Arkadaşlar bende 2009 yılında 2/2 den emekli olmuştum,bu haktan yararlandırılmak için Adalet Bakanlığına defalarca müracaatım olmuştu olumsuz yanıtlar almıştım. Çıkan bu yasadan yararlanmamız gerektiğini belirterek Bakanlığa tekrar müracaat ettim. Bakanlık emekli olan personel hakkında bir çalışmamız yok diye cevap verdi bunun üzerine İdare Mahkemesine dava açtım. İdare Mahkemesi Bakanlıktan görüş isteyerek 30 günlük süre verdi. Henüz İdare Mahkemesinden bir sonuç çıkmadı.Alekber Erdoğmuş

 4. idare mahkemesi reddine karar verdi istinaf mahkemesi de kesin olarak reddine kesin karar verdi tüm olağan kanun yolları kapandı ve adil yargılanmadığımdan dolayı anayasa mahkemesine yeni müracaat ettim. anayasa mahkemesinin 2020/35345 başvuru sırasında kayıtlı,

  SONUÇ TALEPLERİ: Yukarıda açıkladığım ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda, resen anlaşılacak nedenlerle; Öncelikle başvurumun KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
  1-190 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile getirilen düzenleme (5) olan zabıt katipliği kadrolarının 3 ve 4 kadroya değiştirildiğine dair 30.04.2018 tarih ve 2018/11675 sayılı kararname eki 26 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girerek bu değişiklik ile zabıt katipleri ve icra katipleri eş ve çocukları yeşil pasaport alma hakkı tanınmıştır.. Ancak 26 Mayıs 2018 tarihinden önce öğrenim durumları itibariyle [yüksek okul veya lise mezunu olarak] 5.lik kadrodan 1,2 ve 3 derecelerden emekli olan hukuki durumları ve aynı unvanlı zabıt katipleri kapsam dışı bırakılmıştır. Çalışan zabıt katiplerine yasa çıkarılarak bu hak tanınmış ise 26 mayıs 2018 den önce emekli olan zabıt katiplerinede yine yasa Yasa çıkarılarak bu hak tanınabilir. Bu hakkın tanınması halinde maaşlarında herhangi bir artış söz konusu olmadığından devlete ekonomik açıdan herhangi bir yük getirmeyecektir. Sadece yeşil pasaport alırken veya yeniletirken devlete harç yatırılacağı için devlete ekonomik açıdan bir getirisi olacaktır.Burada kamu yararı ve menfaati de da söz konusudur. emeklilik sonrası zabıt katiplerine yeşil pasaport verilmez diye kanun çıkarmayı engelleyen herhangi bir kanun, tüzük ve yönetmelik olmadığı gibi İstediği zaman istediği şekilde kanun çıkarılabilir.Adalet Bakanlığın yapmış olduğu hukuki uygulama aynı unvanları zabit katipleri arasında açıkça hukuksal eşitsizliğe sebebiyet vermiş olup hukuksal eşitsizlik devam etmektedir.
  26 Mayıs 2018 itibariyle çalışan zabıt katiplerinin kadro durumları değiştirilerek yeşil pasapor alma hakkı tanınmış ise Belirtilen tarihten önce emekli olan zabıt katipleri içinde kapsam içine dahil edilerek, 5682 sayılı pasaport kanunun 14 maddesinde veya 657 sayılı devlet memurları kanununda değişiklik yapılarak bu hakkı tanıması gerekirken, herhangi bir düzenleme veya yasa çıkarılmamıştır. Bakanlığın hukuki durumları ve unvanları aynı olan zabıt katipleri arasındaki uygulaması hukukun inşasında güvene dayalı önemli bir rol oynayan zabıt katipleri arasında bir kısmının alıp bir kısmının bu haktan yararlanamaması Anayasanın 10 maddesine ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 7.maddesine göre aykırı bir durum teşkil ederek adaletsizliğe eşitsizliğe ayrımcılığa sebebiyet vererek açık bir şekilde Şahsımla birlikte 26 Mayıs 2018 tarihinden önce öğrenim durumları itibariyle 1,2 ve 3 derecelerden emekli olan zabıt katiplerinin hakları ihlal edilmiştir Halen bu hak ihlali devam etmekte olup bakanlık olarak 2018 yılından bu yana bir adım atmayarak herhangi bir yasal düzenleme yapmamıştır.
  2-Adil yargılanma hakkını ihlal eden hukuka aykırılıklar ikinci derece mahkemesi (istinaf mahkemesi) önündeki yargılamada da giderilmediğinden eksik bir yargılama sonucu karar verilmiş ve bu nedenle de kesin olarak karar verildiğinden karar düzeltme yol da kapanmıştır. Olağan kanun yolları tüketilmiş olup adil yargılanma hakkı ihlalleri giderilmemiştir. 26 Mayıs 2018 tarihi itibariyle çalışan ve emekli zabıt katipleri yeşil pasaport alırken, kanun hükmünde kararnamenin yayım tarihinden önce emekli olan zabıt katipleri alamadığından dolayı bende bu haktan yoksun kalmış bulunmaktayım. Bu nedenle manevi yönden yıpratmıştır. Tüm bu nedenlerle, adil yargılanma hakkım birçok açıdan ihlal edildiğinin saptanmasına [15.000 ] TL. tazminata hükmedilmesine ,
  Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
  Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim.3.11.2020.
  Başvurucu
  Mehmet Saygın

  EKLER :
  EK-1/1-Başvuru harcının ödendiğine dair belge
  EK-2/1-2- İşlemin iptali için idare mahkemesine verilen dilekçe örneği.
  EK-3/1-2- Ankara 8.İdare Mahkemesinin 20.11.2019 tarih
  ve 2019/511 Esas.2019/2390 Karar sayılı
  EK-4/1-2-3-4- İstinaf dilekçesinin örneği.
  EK-5/1- Ankara Bölge İdare mahkemesi 11. İdari dava dairesinin
  17.09.2020 tarih ve 2020/1248 esas ve 2020/2554 kararı
  EK-6/1- Onaylı Nüfus cüzdanı örneği,
  -5-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.