Sabıka kaydı nasıl silinir?

SABIKA KAYDI NASIL SİLİNİR?

Sabıka kaydınızı sildirmek için aşağıdaki dilekçe örneğini doldurarak Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne göndermeniz halinde dilekçeniz Bakanlıkça incelenerek uygun görülmesi halinde sabıka kaydınızda silinmeye yönelik işlemler yapılabilecektir.
 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…. / …. / …..

Adı ve Soyadı

İmza

 

Kimlik Bilgileri:

T.C. No                                   : ………………………………………….………………………..

Adı                                         : ………………………………………………………………….

Soyadı                                    : ………………………………………….………………………..

Ana Adı                                 : ………………………………………….………………………..

Baba Adı                                : ………………………………………….………………………..

Doğum Yeri                           : ………………………………………….………………………..

Doğum Tarihi                         : ………………………………………….………………………..

 

İletişim bilgileri                  

Telefon                                  : …………………………………………………………………

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres                                      : …………………………………………………………………

………………………………………………………………….

 

Not:

Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.