UYAP, İsviçre’den haber bekliyor

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan ve adalet teşkilatında kullanılmakta olan UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) adlı yazılım, WSIS 2016 ödüllerine aday gösterildi.

Adalet teşkilatında kullanılmakta olan ve ülkemizin e-devlet stratejisinin e-adalet ayağını oluşturan UYAP adlı yazılım, WSIS ödüllerinin e-devlet kategorisinde “e-National Judicial System” (E-Ulusal Yargı Sistemi) adıyla aday gösterildi.

02-06 Mayıs 2016 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenecek olan ödül töreninde kazanan projelerin açıklanacağı öğrenildi.

Ülkelerdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini ve gelişmekte olan ülkelerin bilişim alt yapılarını iyileştirmeye teşvik eden WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi ), uluslararası organizasyonların üst düzey temsilcileri ve 175 ülkeden yaklaşık 11.000 katılımcıdan oluşmakta olup, kapsayıcı ve kalkınma odaklı, herkesin bilgi oluşturabildiği ve paylaşabildiği bir organizasyon haline geldi.

WSIS NEDİR?

WSIS Süreci, ilk olarak 1998 yılında Minneapolis’te gerçekleşen ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (Plenipotentiary Conference-PP)’nda alınan 73 no’lu Çözüm Kararı ile başlamıştır. Bu karar ile BİT konularının tartışılacağı bir konferans düzenlenmesi hususunun ITU tarafından BM gündemine sunulması kararlaştırılmıştır. ITU Konseyinin 2001 yılında aldığı bir Çözüm Kararı ile de WSIS’in iki aşamalı olarak İsviçre ve Tunus’un ev sahipliğinde yapılması karara bağlanmıştır. BM Genel Kurulu da 2002 yılında ITU Çözüm Kararlarına atıf yaparak kabul ettiği A/RES/56/183 sayılı karar ile WSIS sürecini, ITU liderliği ve koordinasyonunda tüm ilgili BM uzmanlık örgütleri, hükümetler, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katkı yapmaya davet edileceği açık uçlu hükümetlerarası bir süreç olarak tanımlamıştır.

WSIS’in ilk ayağı 10-13 Aralık 2003 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılmıştır. Zirvenin sonunda bir İlkeler Bildirgesi ile bir Eylem Planı kabul edilmiştir. İlkeler Bildirgesinde bilgi toplumuna ilişkin çeşitli konularda zirvenin üzerinde uzlaştığı ilkeler ortaya koyulmaktadır. Cenevre Eylem Planında ise İlkeler Bildirgesinde çeşitli alanlarda gösterilen amaçlara ulaşmak üzere koyulan kısa ve orta vadeli e-bilim, e-çevre, e-sağlık gibi hedefler yer almaktadır.

WSIS’in ikinci ayağı olan Tunus Zirvesi 16-18 Kasım 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Tunus Zirvesinin sonunda Tunus Taahhüdü ve Bilgi Toplumu için Tunus Gündemi belgeleri oluşturulmuş ve tüm WSIS sonuçlarının ilgili tüm uluslararası örgütlerce (ITU, UNESCO, CSTD) kendi yetki alanlarına giren konular bakımından ele alınarak 10 yıl boyunca izlenmesi ve bu 10 yıl sonunda WSIS’ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapılması kararlaştırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.